משרד הרב

חב"ד 1 ת.ד. 560 רחובות

טלפון: 08-9493176
פקס: 08-9457620
מסרונים: 050-770-8-333
אימייל: bkchabad@gmail.com