ילדי הגן אצל הרב

ילדי הגן אצל הרב

בערב פורים הביאו ילדי “גן רותי” לרב גלוכובסקי התור משלוח מנות עוגה מיוחדת שנאפתה ועוצבה על ידי גב’ רייזי גרינולד. על העוגה הוצבו אנשים נשים וטף שנצבעו על ידי ילדי הגן. בהזדמנות זו חילק הרב לכל אחד מילדי הגן דמי פורים. ליוו את הילדים הגננת רותי נאבול, המלמד ר’ שלומי קלויזנר והסייעת גב’ שושי ברמן.

 

השארת תגובה